izofolia

trwała hydroizolacja

uszczelnia | izoluje | zabezpiecza

Profesjonalne folie w płynie Dragon, tworzą izolującą i uszczelniającą powłokę stanowiącą doskonałe zabezpieczenie przed wilgocią oraz wodą. Charakteryzuje je bardzo dobra przyczepnością do typowych podłoży stosowanych w budownictwie. Po wyschnięciu tworzy, elastyczną, nieprzepuszczalną powłokę. Zachowuje swoje właściwości izolacyjne nawet w przypadku powstania mikropęknięć podłoża.

IZOFOLIA

DO WEWNĄTRZ

folia w płynie

na zewnątrz

Profesjonalna folia w płynie do zastosowań zewnętrznych tworząca izolującą i uszczelniającą powłokę stanowiącą doskonałe zabezpieczenie przed wilgocią oraz wodą. Charakteryzuje się dobrą przyczepnością do typowych podłoży w budownictwie. Po wyschnięciu tworzy, elastyczną, nieprzepuszczalną, niebieską powłokę. Kolor produktu pozwala łatwo ocenić grubość i jednolitość nałożonej warstwy. Jest odporna na działanie wody chlorowanej.

odporna

na działanie wody chlorowanej

BALKONY - TARASY - BASENY

Kolor powłoki po wyschnięciu: niebieski

NIEPRZEPUSZCZALNA

DOSKONALE

UCZELNIAJĄCA

ODPORNA

NA WARUNKI

ATMOSFERYCZNE

MOSTKUJE RYSY

I SPĘKANIA

PODŁOŻA

BARDZO DOBRA

PRZYCZEPNOŚĆ

WYSOCE ELASTYCZNA

PRZEZNACZONa DO:

stosowania jako pierwsza warstwa hydroizolacyjna;


elastycznej, wodoszczelnej ochrony powierzchni betonowych i cementowych pod okładzinę płytek ceramicznych, kamieni naturalnych i innych na zewnątrz pomieszczeń.

Może być stosowana na powierzchnie pionowe i poziome.


ZNak budowlany B - IZOFOLIA ZEWNĘTRZNA

23

Dragon Poland Sp. z o.o.

ul. rtm. W. Pileckiego 5, 32-050 Skawina

023-DWU-2023/IFZ

EN 14891:2012

Wyrób nieprzepuszczający wody stosowany w postaci ciekłej

do zastosowań zewnętrznych pod płytki ceramiczne mocowane klejami

Przyczepność początkowa


Trwałość przyczepności początkowej na oddziaływanie wody/wilgoci


Przyczepność po oddziaływaniu wody


Trwałość przyczepności początkowej na oddziaływanie klimatyczne/starzenie termiczne


Przyczepność po starzeniu termicznym

Trwałość przyczepności początkowej na oddziaływanie cykli zamrażania-rozmrażania


Przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania

Trwałość przyczepności początkowej na oddziaływanie wody wapiennej


Przyczepność po oddziaływaniu wody wapiennej


Wodoszczelność


Zdolność do mostkowania pęknięć w warunkach znormalizowanych


Przyczepność po oddziaływaniu wody chlorowanej


≥ 0,5 N/mm²


≥ 0,5 N/mm²


≥0,5 N/mm²≥0,5 N/mm²
≥0,5 N/mm²

Brak przenikania

Przyrost masy ≤20 g≥0,75 N/mm²


≥0,5 N/mm²


Nr normy zharmonizowanej PN-EN 14891:2012.

Typ wyrobu: DMP (dyspersja nieprzepuszczająca wody, odporna na działanie chlorowanej wody).

swimming pool stairs

Dostępne pojemności:

1,5 kg 4,5 kg

folia w płynie

do wewnątrz

Profesjonalna folia w płynie do zastosowań wewnętrznych, tworząca izolującą i uszczelniającą powłokę stanowiącą doskonałe zabezpieczenie przed wilgocią oraz wodą. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do typowych podłoży stosowanych w budownictwie. Po wyschnięciu tworzy, elastyczną, nieprzepuszczalną powłokę. Zachowuje swoje właściwości izolacyjne nawet w przypadku powstania mikropęknięć podłoża.

DO WNĘTRZ

Z OGRZEWANIEM

PODŁOGOWYM

KUCHNIE - ŁAZIENKI - PRALNIE - GARAŻE - PIWNICE

Kolor powłoki po wyschnięciu: BŁĘKITNY

NIEPRZEPUSZCZALNA

DOSKONALE

UCZELNIAJĄCA

GOTOWA

DO UŻYCIA

MOSTKUJE RYSY

I SPĘKANIA

PODŁOŻA

WYSOCE ELASTYCZNA

BARDZO DOBRA

PRZYCZEPNOŚĆ

DO WNĘTRZ

Z OGRZEWANIEM

PODŁOGOWYM

PRZEZNACZONa DO:

stosowania jako pierwsza warstwa hydroizolacyjna;


elastycznej, wodoszczelnej ochrony powierzchni betonowych i cementowych pod okładzinę płytek ceramicznych, kamieni naturalnych i innych wewnątrz pomieszczeń.

Może być stosowana na powierzchnie pionowe i poziome.


ZNak budowlany B - IZOFOLIA WEWNĘTRZNA

23

Dragon Poland Sp. z o.o.

ul. rtm. W. Pileckiego 5, 32-050 Skawina

Masa IZOFOLIA WEWNĘTRZNA do wykonywania powłok przeciwwilgociowych w pomieszczeniach mokrych

ITB-KOT-2023/2459 wydanie 1

Sieć Badawcza Łukasiewicz, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Kraków

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 024-KDWU-2023/IFW


Deklarowane właściwości użytkowe

Przyczepność do podłoża z betonu,


Przyczepność międzywarstwowa (podłoże betonowe + powłoka + reprezentatywny klej do klejenia w pomieszczeniach mokrych),


Wodoszczelność (od strony nanoszenia powłoki), brak przecieku przy ciśnieniu,


Wodochłonność po 24 h,


Odporność na działanie wody o podwyższonej temperaturze (+60°C), określona przyczepnością powłoki do podłoża,


Giętkość przy przeginaniu na wałku o średnicy 30 mm, w temperaturze +5°C


Maksymalne naprężenie rozciągające,

Wydłużenie względne przy maksymalnym naprężeniu rozciągającym,


Odporność na powstawanie rys w podłożu, mm


Przepuszczalność pary wodnej określona grubością warstwy powietrza, której opór dyfuzyjny jest równoważny średniemu oporowi dyfuzyjnemu powłoki w stosunku do pary wodnej – Sd,


Odporność na działanie wody basenowej, określona:

- zmianą wyglądu

- przenikaniem środowisk agresywnych przez powłokę

- zmniejszeniem przyczepności powłoki po działaniu środowisk agresywnych,


Emisja lotnych związków organicznych (VOC), czas niezbędny do osiągnięcia dopuszczalnych stężeń substancji szkodliwych dla zdrowia,

MPa ≥ 2,0MPa ≥ 1,5MPa 0,5


% m/m ≤ 1,1MPa ≥ 0,5


Brak rys i pęknięć


MPa ≥ 1,0


% ≥ 280


Brak pęknięcia powłoki przy rysie w podłożu o szerokości 3,0m ≤ 0,5Brak zmian wyglądu, spęcherzeń, spękań i złuszczeń

Brak przenikania

% ≤ 11
dni ≤ 28

Dostępne pojemności:

1,5 kg 4,5 kg

Kontakt:

Dragon Poland Sp. z o.o.

ul. Rtm. W. Pileckiego 5

32-050 Skawina

tel.: +48 12 625 75 00

info@dragon.com.pl


tel.: +48 12 625 75 43

tel.: +48 12 625 75 44

hurt@dragon.com.pl

sieci@dragon.com.pl